نمایش نوار ابزار

آینده ‌اصلاحات وابسته مردم‌گرایی

اصلاح‌طلبان اگر در معنای واقعی به دنبال تحویل درجامعه هستند و تا این لحظه به دنبال این هدف بوده‌اند، چاره‌ای جز رفتن میان مردم و ارتباط با آنها ندارند. اگرجریان اصلاح‌طلبی را از مردم جدا کنیم‌، این جریان‌خواهد مرد. مردم مانند آب هستند و جریان اصلاحات درخت و به محض اینکه جریان آب قطع شود، جریان اصلاحات خواهد مرد. در هیچ زمانی جریان اصلاحات و اصلاح‌طلبان نمی‌توانند از مردم جدا شوند. اگر اصلاح‌طلبان ارزش، شکوه و عظمت خود را از دست بدهند، آسیب خواهند خورد. اصلاح‌طلبان از آنجا که موقعیت خود را از مردم دارند باید به دنبال آنچه مردم می‌خواهند باشند، نه منافع حزبی و جناحی. هر زمانی که منافع اصلاح‌طلبی از منافع مردم جدا شده، به ضرر اصلاح‌طلبان تمام شده است. هر جریان سیاسی در مسیر خود دچار تحولاتی می‌شود. پی‌ بردن به نقاط ضعف و شناختن موانع نباید موجب محافظه‌کاری در این جریان سیاسی شود. اصلاح‌طلبان از مواضع خود ‌کوتاه نیامدند، آنها متناسب با شرایط و با اوضاع موجود تاکتیک‌های خود را تغییر داده‌اند و این موضوع به معنی دست‌ کشیدن از آرمان‌های اصلاح‌طلبی نیست. البته برخی همواره در میانه راه دست از اصلاح‌طلبی کشیده‌اند و به خاطر برخی موانع منحرف شده‌اند. اصلاح‌طلب فردی است که همراه با اهداف مشخص برای حفظ روحیه اصلاح‌طلبی و خدمت به جریان اصلاحات ضمن اشراف به موانع و راهکارهای اصلاح‌طلبی و تعمیق این اندیشه در میان مردم، نسبت به حفظ مواضع دقت کرده و راهکارهای خاص خود را برای تعمیق این تفکر سیاسی در پیش می‌گیرد. از سوی دیگر جریان اصلاحات با حمایت از روحانی موجبات پیروزی جریان اعتدال را به وجود آوردند. این جریان نباید اصلاح‌طلبی را فدای محافظه‌کاری کنند. اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه عقد اخوتی با دیگر جریان‌ها و گروه‌ها نبسته‌اند تا ‌اندیشه اصلاح‌طلبی را فدای منافع دیگران کنند. به همین دلیل اصلاح‌طلبان نباید در کنار کم‌کاری‌ها و ضعف‌های دیگران قرار بگیرند. در عین حال اصلاح‌طلبان باید به خاطر هزینه‌هایی که برای پیروزی دولت داده‌اند به موقع اظهار نظر کرده و عملکرد دولت را نقد کنند. جریان اصلاحات بر پای خود ایستاده و بدون حمایت غیرمردم به مسیر خود ادامه خواهد داد. آینده جریان اصلاحات در گروی مردمگرایی است. ارتباط این جریان با مردم موجبات همراهی و همدلی بیشتر مردم با این جریان را فراهم خواهد کرد. به طوری که هر روز شاهد گسترش اندیشه اصلاح‌طلبی در جامعه هستیم. نهال اصلاحات در حال باروری است از این رو با توجه به مشکلات مختلف در جامعه ضرورت اصلاحات بیش از گذشته وجود دارد.

روزنامه آرمان امروز کد خبر: ۲۱۵۱۳۴ | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ – شماره: ۳۵۵۶

دیدگاه ها