نمایش نوار ابزار

آیا سنندج هم سنگ تهران است؟

87698678967شهر سنندج و مردمانش خوش بختانه از جهات متعدد چه رعایت ادب و اخلاق و چه از لحاظ مس ایل سیاسی و پرورش بزرگمردانی مانند آیه الله مردوخ، علامه احمد مفتی زاده و مهندس ادب در میان دیگر شهرهای ایران و کوردستان به عنوان شهر تمدن و فرهنگ شناخته شده است.
امروز که عده ای از همکاران در باره ویژگی‌ها ی بارز مردمان سربلند این شهر گفت وگو می کردند و آن را در پیشرفت های زندگی شهری ومدنی همسان تهران می دانستند.حیفم آمد که به این شهر ومردمانش نبالم وبا درد آنان ننالم وبه این شاهین سربلند قلعه کوهستان کردستان فخر نورزم واشکم را برای ستم هایی که به آن در طول تاریخ رفته نریزم.
اما یک سوال : آیا در رای دادن وانتخاب مردم سنندج همتای مردم تهران خواهند بود؟ در انتخابات ریاست جمهوری بدون شک شاید جلوتر باشند اما در انتخاب نماینده تا حال مردم تهران سبقت گرفته اند و آیا مردم سنندج ومریوان مانند تهرانیان عمل خواهند کرد یا برعکس؟ در هر صورت نتیجه به خود آنان بخواهد گشت. و دست آخر خود دانند!!!

مطالب مشابه
دیدگاه ها