نمایش نوار ابزار

آیا در دانشگاه علوم پزشکی کردستان فساد مالی رخ داده است؟

در گروه های مجازی خبرهای ی دراین باره منتشر شده است.من اطلاعی ندارم .اما برای من سؤالی پیش امده و تا کنون بی پاسخ مانده همین است که چه فسادی بزرگتر ازاین , که یک نیروی غیر بومی ویا بومی به مدت بیست سال یاسی سال در استان کردستان پستی را اشغال می کند که نه استاندار ونه نماینده ی مجلس قادر نیست اورا جا به جاکند .این افراد از کجا حمایت می شوند وبه کجا وابسته اند این مهم است . متخصصان امور اداری وسیستم ها ویا کسانی که تفکیک قوارا طرح کرده اند قطعا نگاهشان به عدم تمرکز وعدم تثبیت افراد در گردونه قدرت است تا افراد با متمرکز کردن قدرت ویا ماندگاری بیشتر,حرص وولعشان به مظاهر دنیوی بیشتر نشود .بدون شک حضور افراد به مدت چند سال در یک مسؤولیت خلاف عدالت است .زیرا شخص مسؤول به سبب تداوم مسؤولیت و آگاهی واطلاعات بیشتر وارتباطات گسترده وامکان نفوذ در نهادهای قدرت ودر جامعه بیشتر می تواند رشته های سوء استفاده را محکمتر کند .واز ان جائی که انسان از لحاظ غریزی گرایش وتمایل به قدرت ومادیات دارد وعملا ثابت شده که تنها اکتفا کردن به دین واخلاق پاسخگوی نظارت بر مدیران نیست . لازم است نظارت و محدودیت وزمان گردانی مدیران نهادینه واجرا شود.
بارها مردمان محروم ومظلوم از ما پرسیده اند: چگونه می شود یک معلم وفرهنگی کرد سال ها مستأجر وخانه به دوش است اما یک معلم ویا یک کارمند غیر بومی که تک وتنها به کردستان امده ,اکنون در سنندج دارا ی برج ها ومغازه هایی است؟ .این سرمایه را از کجا اورده ؟ ایا از حقوق خودش تهیه کرده ویا خود دارای سرمایه ای بوده ودر غیر این صورت از رانتی و گرانتی وواسطه ای استفاده کرده است؟این پرسش هایی است که سال ها مردم کردستان می پرسند .به عنوان مثال با پول روحانیان کردستان یک مهمان سرای چهار طبقه در خیابان کریم خان تهران خریداری شده است .که من از همه ی علمای دولتی ووابسته به مرکز بزرگ می پرسم تا کنون پس از چندین سال کدام یک از شماها شبی را در انجا بیتوته کرده اید؟ ویا چرا باید شهرداری سنندج با این وضعیت ناگوار مالی در مشهد زائر سرا بسازد؟وخیلی از سؤالات دیگر که هنوز بی پاسخ مانده است؟
به عنوان مثال در حراست دانشگاه کردستان افرادی با مدارک پایین جذب می شوند وپس از مدتی در کنکور پذیرفته می شوند ودر دانشگاه ادامه تحصیل می دهند وبه مقامات عالی در ادارات دیگر می رسند . واین رشته دراز همچنان ادامه پیدا می کند ومعلوم نیست کی گسسته می شود؟

دیدگاه ها