نمایش نوار ابزار

آیا در اسلام مرگ فرستادن و نفرین کردن جایز است؟

در اوایل اسلام که مسلمانان اندک و بی دفاع و دشمنان بی رحم و ستمکار بودند، مسلمانان چاره ای جز استفاده از سلاح دعا نداشتند و در نمازها دشمنانی مانند بنی سلیم و مضر را نفرین می کردند. اما از آن جایی که لعن و نفرین سزاوار جامعه ی اسلامی نیست. خداوند پیامبر(ص) را از این کار نهی کرد و این آیه نازل شد: لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون (آل عمران/۱۲۸)

پس ما حق نداریم هیچ کس و یا هیچ ملتی را نفرین کنیم، بلکه همچنانکه خداوند در این آیه فرموده است: یا آنان را می بخشاید و یا عذاب می دهد به دلیل اینکه ستمکاراند.

واقعا ثابت می شود که اسلام حتی بر ای ظالمان رحمت را می خواهد مگر اینکه خود نخواهند.

دیدگاه ها