نمایش نوار ابزار

آیا انتخابات در کردستان دو قطبی می شود؟

86938638563انتخابات با توجه به مفهوم و معنای عمیق و گسترده آن جغرافیای خاص خود را دارد که در ظاهر مفهومی آشکار اما در استفاده گاه گاهی مورد دستبرد شیادان قرار می گیرد .اول اینکه هرکس از حق انتخاب برخوردار است یک حق طبیعی ومشروع است اما اینکه افراد تا چه حد از این حق خدادادی خود استفاده می کنند وتا چه حد آن را از دست می دهند بحث دیگری است .
انتخابات در دنیای مدرن ساز وکار خاص خودرا دارد و در جوامع دموکراتیک با آموزش دموکراسی از سطح دبستان هر کس آزادانه تنها به سبب استفاده از حق خود راه دوروش خود را آزادانه انتخاب می کند وکسی نمی تواند اورا از طرفداری از حزب وگروه خاصی منع نماید حال چه در قالب گروه های کوچک ویا احزاب بزرگ باشد اما همه این ها در راستای احساس مسئولیت در مقابل منافع ملی و مطالبات کلی او می باشد.
در کشورهای جهان سوم متاسفانه هنوز نه حکومت ها ونه ملت ها آن گونه که لازم است به این مهم وقعی نمی نهند نه حکومت ها قلبا به آن راضیند ونه مردم به استفاده از آن اصرار دارند.در ایران پس از انقلاب مشروطه هخ نام انتخابات بر سر زبان ها افتاد گاه گاهی انتخابات در راستای اهداف آن برگزار و نمایندگان واقعی انتخاب شده وگاهی هم عوامل مختلف آن را به انحراف کشانده اند.
کردستان نیز از این وضعیت مستثنا نشده و انتخابات های در سطوح مختلف در آن برگزارشده که در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر نظر به اصلاح طلبان بوده است که این نشاندهنده گرایش اکثریت مردم این استان به اصلاح طلبان است .اما چرا در انتخابات مجلس این دوقطبی بودن بودن کمتر خود را نشان می دهد ؟سؤال مهمی است که باید در باره ی آن بحث نمود.
متاسفانه در اوائل انقلاب به سبب وضعیت خاص منطقه از سوی افراد ویا گروه ها رغبت چندانی به حضور دیده نمی شد اما پس ازاینکه احساس شد که بی تفاوتی وانزوا دردی را درمان نمی کند افرادی داوطلب حضور شدند که بیشتر بر اساس تحریک احساسات و عواطف مبتنی بود نه عقلانیت و منافع جمعی .
اما از مجلس ششم تقریبا مقدمه دوقطبی شدن انتخابات در استان فراهم شد ، هرچند بسیاری از افرادی که یا از سابقه سیاسی و فرهنگی خوبی برخوردار نیستند ویا از فکر وگرایشی برخوردار هستند که با افکار عامه مردم نا سازگار است ویا از کسانی هستند که به دنبال منافع ذشخصی خود هستند تلاش می کنند این معا دله را برهم زنند وبا القای ماکردیم وچپ وراست نمی شناسیم از آب رگل آلود ماهی بگیرند و خود را بر اذهان ساده دلان تحمیل نمایند ،اتفاقا باید به این افراد گفت که کردستان از نظر متشخص بودن افکار وگرایش ها ویا دوقطبی بودن از دیگر استانئ ها جلوتر است و لازم است در انتخابات مجلس بیش از پیش خودرا نشان دهد .چگونه است که در انتخاب بین خاتمی وناطق رأی به خاتمی داده می شود ویا در انتخاب بین روحانی وقالیباف روحانی انتخاب می شود اما در انتخابات مجلس سمت وسوی خاصی معین نمی شود .
یکی از ضعف های بزرگ مناطق کردنشین در انتخابات مجلس همین دوقطبی نبودن انتخابات است که کاندیدا جرأت اعلام مواضع را ندارد .
بر همه فرهیختگان و فعالان سیاسی و فرهنگی استان اعم از اصلاح طلب و اصولگرا لازم است برای تثبیت پایه های دموکراسی در استان و جلوگیری از سوء استفاده وفرصت طلبی کاندیداهای بی شناسنامه بر اعلام موضع افراد تأکید نموده تا انتخاباتی در خور شأن مردم و بر اساس آگاهی و پاسخگوبودن افراد برگزار شود.
هدف نگارنده آن نیست که حتما مردم به افراد اصلاح طلب رأی دهند بلکه افراد قبل از هر چیز خود را معرفی نمایند چون کسی که قبل از مجلس جرأت اظهار نظر نداشته باشد بعد از ورود هم نخواهد داشت و تجربه این را ثابت کرده است.

****

برای عضویت در کانال رسمی تارنمایدکتر جلال جلالی زاده در تلگرام روی لینک زیر کلیک نموده و سپس گزینه اشتراک (Join) را بزنید.

https://telegram.me/jalaljalalizadeh

مطالب مشابه
دیدگاه ها