آقای واعظی اگر اصلاح طلبان تندرو نبودند؟ | جلال جلالی‌زاده
نمایش نوار ابزار

آقای واعظی اگر اصلاح طلبان تندرو نبودند؟

اخیرا رئیس دفتر رییس‌جمهور افاضاتی فرموده‌اند که با اصلاح طلبان تندرو رابطه ندارند ورییس جمهور هم همان فرد سی سال قبل هستند .آری تقصیر اصلاح طلبان ومردم شریف ایران است که از حافظه قوی تاریخی خوبی برخوردار نیستند ومتاسفانه در بزنگاه‌های تاریخی دچار احساسات می شوند وبدون شناخت ویا بررسی پرونده گذشته افراد به سبب اعتماد به فعالان سیاسی ورهبران اصلاحات زمینه برکرسی نشستن افرادی مانند آقای روحانی وجناب عالی ونوبخت را فراهم می کنند.
راستی آقای واعظی ازجناب عالی وآقای روحانی ونوبخت خواهشمندم همین فردا بدون حمایت اصلاح‌طلبان با آقای احمدی نژاد وحتی بنده حقیر سراپا تقصیر سنی رقابت نمائید ،ببینم رای کدام یک بیشتر است؟ چرا خداوند را شاکر نیستید که اصلاح طلبان ساده دل با اهل سنت مظلوم با هدایت مدیریت شده وبا عجیب وغریب نشان دادن رقیب زمینه قدرت وریاست امثال جناب عالی را فراهم می کنند. روحانی ودا رودسته اش کاری کردند که هیچ اعتمادی به دولت ونظام نمانده است وخط بطلانی بر فعالیت سیاسی ومدنی وتلاش های شبانه روزی افراد صادق وراست کشیدند. وکار کردند که دیگر هیچ شخصی فریب رهبران مذهبی ویا احزاب وشخصیت هارا نخورد وپل ترقی بر ای قدرنشناسان وفراموش کنندگان روزهای سخت و دشوار انتخابات نشود. آری کسانی بودند که با وجود عمل جراحی دربیمارستان دوران نقاهت خودرا در ستاد گذراندند بخاطر اینکه روحانی موفق شوند ،اما این افراد امروز مطرود تحت فشار هستند تا پست ناچیز خودرا ترک کنند ولی کسانی که حاضر نبودند یک ریال به ستاد روحانی کمک کنند ویا در ستاد مخالف بودند بهترین پست هارا اشغال می کنند .آقای واعظی این هیاهو وبی وفایی هم بگذرد ،پیامبر (ص) فرموده است :وای به حال کسی که دین خودش را برای دنیای دیگران بفروشد .آری دنیا همین پست ومقام و موقعیت است ،که عده ای درراستای وعده ها وشعارهای تحت عناوین پوشش لباس روحانیت ودین ازروی صفای قلبی باورمی کنند ووارد گود می شوند ،اما پس از مدتی می بینند دراین زورخانه خبری از پوریای ولی غلامرضا تختی نیست .دوسال دیگر سپری می شود اما مطمئن باش که مردم نه دنبال امثال مولانا عبدالحمید می افتند ونه اصلاح طلبان تندرو ونه اهل معامله .بروید به فکر کاریابی برای شاه دامادها باشید ،فرزندان ما هم خدایی دارند.

دیدگاه ها