نمایش نوار ابزار

آقای قالیباف خدا را شکر که رئیس جمهور نشدی ؟

96868968آقای دکتر قالیباف به جامعه ی کردهای تهران وعده بود که زمینی در اختیار آنان قرار دهد اما پس از اینکه با سخن حسن روحانی که من سرهنگ نیستم از صحنه بدر رفت پشت به قول وقرارهایش زد ووعده هایش را فراموش کرد .در خیلی از مناطق تهران هر روز می بینم پارک ها یا چمن هائی تخریب می شوند وبه حسینیه ومسجد تبدیل می گردند اما سعه ی صدر ایشان ومامورانش شامل حال اهل سنت تهران نشد وبا تخریب نمازخانه ی پونک نه تنها شکافی در دیوار نمازخانه ایجاد کرد بلکه شکاف بزرگی در دیوار وحدت اهل سنت وتشیع ایجاد کرد که جز با اجازه ساخت مسجد برای یک ملیون اهل سنت تهران ترمیم نمی شود. حال که شهردار است اینگونه عمل می کنه وای به روزی که اگر رئیس جمهور می شد هر چند حسن روحانی هم به وعده هایش عمل نکرد؟؟؟

مطالب مشابه
دیدگاه ها