نمایش نوار ابزار

آقای روحانی ما شهروند درجه سه هستیم

آقای روحانی از سخنان ارزنده وشجاعانه جناب عالی مچکریم، اما از قدیم گفته اند: دوصد گفته چون نیم کردار نیست
،آری اهل سنت از اول انقلاب در همه فعالیت ها ومبارزات فعالانه شرکت کردند،در جنگ ،ازمرزها پاسداری نمودند ، شهید وجانباز تقدیم کردند،مالیات هم می دهند واز همه مهمتر تنور انتخابات را علی رغم همه تحریم ها گرم می کنند ولی نه تنها درمرکز بلکه در مناطق خودشان نامحرم شمرده می شوند،
یک مشاور اهل سنت در. زمان احمدی نژاد داشتند ،جناب عالی آن را حذف کردید ،در رای دادن به جناب عالی همیشه رتبه اول ودوم هستند ،اما در محرومیت وتوسعه نیافتگی در رتبه آخرند،
هفت ماه است اداره فرهنگ وارشاد کردستان مدیر ندارد وآقای دکتر صالحی امیری به خود بنده گفتند فردا یک مدیر سنی معرفی می کنم ،اما نشد ،یک روحانی اهل تشیع دو نا استان را مدیریت می کند ،من نمی دانم چگونه یک روحانی شیعه می تواند دو اداره را در دواستان اداره کند اما یک سنی نمی تواند اداره ای را مدیریت کند،
حداقل در مناطق خودشان مسوولیت هارا به آنان واگذار کنید، ،آقای روحانی امروز وزیر بهداشت معاونانش را معرفی کرد خبری از اهل سنت نبود ،می ترسم دیگران همین روال را ادامه دهند ،
آقای روحانی کاش ما همان زن یهودی می بودیم که سپاهیان معاویه خلخال ازپایش درآورده بودند، من امر وز متاسفم که سازمان های حقوق بشری مسیحی یا یهودی از حقوق اهل سنت ودیگر اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی ایران دفاع بکنند ،
آقای روحانی خودت که نتوانستی وزیر ی از اهل سنت معرفی نمایید ،به وزیرانت دستور دهید که از ایرانیان رای دهنده ،مالیات دهنده وشهید داده استفاده کنند ، آقای روحانی کسانی که به نام مذهب علوی و جعفری تبعیض وبی عدالتی را بر این نظام تحمیل می کنند قطعا دلسوز نظام واسلام نیستند وچهره شخصیت هایی مانند جناب عالی را مخدوش می کنند .
از منظر یک دلسوز از جناب عالی می خواهم به عنوان شخصیتی که رییس‌جمهور همه ایرانیان هستید مانند نادر شاه و کریم خان ر فتار کن تا نام نیک وسیره حسنه ای از شما برجا بماند.

دیدگاه ها