نمایش نوار ابزار

آقای روحانی با ما مثل خودمان باش!

آقای روحانی عزیز، ما کوردها و اهل سنت وضع خودرا بهتر می دانیم، اما هیچ وقت نه چشمی به بیگانگان داشته ایم و نه منتظر دفاع سازمان های مختلف حقوقشان بشری از حقوق خود بوده ایم و رای ۷۳ درصدی ما به جناب عالی اثبات کننده ادعاهای ما ست. اما انتظارمان از شخصی مانند جناب عالی این است که اگر وقتی در مقابل خبرنگاران قرار گرفتی و به نوعی شما را سوال پیچ کردند سخنانی بر زبان نیاوری که در داخل مملکت پاسخی برای آن نباشد.

من خودم از ظلم به نام خدا، پیامبر و مذهب خجالت می کشم، از محروم کردن استعدادها در مشارکت در توسعه کشورشان متنفرم، من خودم نشنیده‌ام اما آقای دکتر می‌گفتند جناب عالی فرموده‌اید، معاون وزیر سنی داریم، آقای روحانی باور کنید وقتی که می‌بینم کشورهای مانند هندوستان که در آن‌ها گاو پرستش می‌شود اما دموکراسی حاکم است ولی در کشوری اسلامی که  ادعای پیروی از پیامبر رحمت می‌کنند ولی حقوق شهروندان ضایع می‌شود خجالت می‌کشم، در مهبط وحی و زادگاه پیامبر نه خبری از حزب است و نه آزادی بیان، اشکال کار کجاست؟ درکشور مصر هم همین طور و دانشگاه الازهر ثنا خوان دیکتاتور شده است.

اما انقلاب ما انقلاب اسلام بود نه شیعه و نه سنی، هر چند رهبریت با عالمان شیعی بود، اما هدف تحقق شعارهای آزادی  و جمهوری اسلامی بود، حالا ما دلمان خوش است که پس از چهل سال رئیس جمهورشان می‌گوید معاون وزیر سنی داریم، راستی کجاست؟ راستی اگر در مصاحبه‌ی  سنندج خبرنگار شما را در مقابل سوال ناگهانی قرار نمی‌داد می‌گفتید سفیر داریم.

متاسفانه در ایام انتخابات شوراها افرادی مانند آقای صمدی که در صحنه‌های مختلف دلبستگی و وابستگی خو د را به نظام نشان داده‌اند در آخرین روز انتخابات، تنها به سبب سنی بودن از کاندیدا شدن در مرکز کشور محروم می‌شوند، آیا سابقه توانمندی ایشان از افرادی که تایید شده بودند کمتر بود؟ با این وصف باز هم کردها و اهل سنت از جناب عالی حمایت کردند و حفظ همبستگی را ترجیح دادند.

آقای روحانی باور کنید ساکنان یک کشور همگی مالک مشاع‌اند و حکومت نباید نان و مقام را در مقابل گرفتن ایمان و عقیده به مردمانش دهد. دوره دوم جناب عالی بسیار سنگین است و وظیفه  و مسئولیت سنگینی متوجه جناب عالی نموده است، بیایید با اقدامات انسانی و ملی و دینی نمونه‌ای کامل از ظرفیت اسلام و قانون اساسی را در تاریخ جمهوری اسلامی نشان بده ایران را با تبعیض مثبت به گلستانی تبدیل کن.

آقای روحانی  سخن بسیار است و منتظر پاسخ‌ها و نویدهای شیرین قانع کننده از جانب حضرت عالی.

دیدگاه ها