نمایش نوار ابزار

آقای اردوغان عاقبت به خیر نشدی!

چقدر مسلمان های ساده دل در گوشه وکنار جهان به خود می بالیدند که حزب عدالت و توسعه تنها یک الگو برای ترکیه نیست، بلکه می تواند یک الگو برای دیگر کشورهای اسلامی باشد.
چقدر مسلمانان شادمان بودند که الگوی سازش در بین اسلام و دموکراسی در ترکیه در حال اجرا شدن است!!!.
چقدر کردها با پیروزی حزب عدالت و توسعه امیدوار شدند که سیاست های ضد انسانی کمالیست ها با آمدن این حزب به بوته فراموشی سپرده می شود.
آقای اردوغان چقدر مسلمانان از شکست کودتا خوشحال شدند. چون هنوز امیدوار بودند که یک رییس جمهور اسلام گرا با دید گسترده و فراملیتی می تواند چتر عدالت را بر همه ملت ها بگستراند و از حقوق همه ملت ها دفاع بکند. اما متاسفانه در عمل ثابت شد که سیاست های منسوخ و قرون وسطایی زمامداران قبلی هیچ تغییری نکرده است.
آقای اردوغان از مساله فلسطین دفاع کرد ولی آیا مظلومیت کردها از فلسطینیان کمتر است؟
آقای اردوغان آیا شما می توانید  ادعا کنی که فردی مانند عمر بن خطاب یا صلاح الدین هستی که دغدغه ات تنها انسان باشد. در عمل ثابت شد که از نظر نژاد پرستی هیچ تفاوتی با دیگران ندارید.
شما چند سال قبل در افتتاحیه کنفرانس جهانی شیخ سعید نورسی  گفتی که او را در خواب دیده ام ودر خواب به من گفته که سیل اسلام خواهی در ترکیه راه افتاده شما آن را رهبری نمایید. آیا رهبری سیل حرکت اسلامی با ستم بر ملت کرد و فشار بر آن سازگار است؟
هیچ کس منکر باز شدن فضای سیاسی ترکیه و برداشتن موانع از سر راه کردها و آزادی نسبی برای آنان در صداوسیما و تشکیل حزب و آزادی تدریس زبان کردی و غیره نیست. اما در اسلامی که من و جناب عالی می  شناسیم  در آن نه عرب بر عجم فضیلت و امتیازی دارد و نه ترک بر کورد و نه سفید بر سیاه.
آقای اردوغان انتظار مسلمانان به ویژه کردها از جنابعالی این نبود که در دام کیش شخصیت گرفتار شوی و فرجام نیکی نداشته باشی. اما موضعگیری شما در مقابل کردها چه در داخل ترکیه و خارج از آن به ویژه سوریه وجهه شما را مخدوش نمود.
من از سیاست های پ ک ک ویا ه د پ دفاع نمی کنم. من از حقوق ملتی دفاع می کنم که هزاران شخصیت دینی و علمی مانند شیخ سعید نورسی و شیخ سعید پیران را پرورش داده که جنابعالی به علاقمندی به آنان افتخار می نمایی. حزب شما یکی از وظایفش را حمایت از دموکراسی می داند. آیا حمله به نمایندگان مجلس و دببر کل تنها حزب کردها دموکراسی می باشد.
کاش جنابعالی یک بار دیگر مرامنامه حزب خودت را مطالعه می نمودی و در باره رویارویی با نژاد پرستی و تعصب‌ و استبداد و نابرابری بار دیگر باز نگری می کردی؟
آیا اعتماد سازی در بین دو ملت ترک و کرد با این رفتارهای ضد دموکراتیک ممکن است؟
راستی شما به عنوان یک مسلمان آنچه را برای خود می خواهی برای دیگران هم می خواهی؟ آیا به حقوق برابر همه ملت ها معتقدی؟
آیا مدلی از اسلام که مسلمانان انتظار داشتند در ترکیه به وسیله جنابعالی محقق شود و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای اسلامی باشد نتیجه اش همین بگیروببندها بود؟
امیدوارم اعمال ضد دموکراسی جنابعالی مانند دیگر حاکمان کشورهای اسلامی به نام اسلام مظلوم ثبت نشود. هر چند توطئه ها زیاد است اما نمی توان به بهانه توهم توطئه و دشمن تراشی میخ های ستم را بر تابوت استبداد کوبید.
مطمئن باشید همچنان که سلف طالح جنابعالی  و اسد و مالکی نتوانستند از کردها هویت زدایی کنند شما هم نمی توانید. امیدوارم با عقلانیت و تسامح و تساهل دینی از دادن بهانه به دست مخالفان جلوگیری کنید و با آزادی  صلاح الدین دمیرتاش و دیگر سیاستمداران کرد و ایفای حقوق کردها جامعه نوینی را بسازید.

دیدگاه ها