نمایش نوار ابزار

آقاي روحاني حافظه ات كجا رفته؟

1738768هرشهروندی نسبت به مشکلات آقای روحانی واقف است،و می داند که خزانه ی کشور در سایه بذل و بخشش های دولت مهرورز رونق چندانی ندارد. اما از سوی دیگر انتظار می رفت که سفر رییس جمهور به کوردستان به قول خودشان سفری پر از خیر و برکت باشد اما متاسفانه دکتر روحانی نا نسبت به وعده هایی که داده بود بسیار کوتاه آمد و تنها به تاسیس رشته ی زبان وادبیات کوردی اکتفا کرد و به سان احمدی نژاد که در سفر به کردستان روی طرح های مصوب مجلس ششم مانور داد آقای روحانی نیز در چند مورد به دستاوردهای سفر مقام رهبری اشاره کردند.

آقای روحانی نتوانست به وعده های خود یا بیانیه های ستاد تبلیغاتیش اشاره کند مردم اتظار داشتند که روحانی با سخنانش به آنان امید ببخشد و برای رفع مشکلات فراوانشان تدابیر خاصی را اتخاذ نماید. بیکاری ،فقر گسترده ،اعتیاد ،مهاجرت ،کاهش جمعیت ،ناامنی وخشونت لفظی ومسایل مختلف اجتماعی تعطیلی معدود مراکز اشتغال وعدم وجود مراکز فرهنگی قوی و دیگر مسایل نیاز به حمایت جدی و سریع دولت را دارند. و نیز انتظار می رفت که آقای روحانی در مقابل خبر نگاران بدور از عصبانیت وبا مدارا پاسخ دهند ،آقای روحانی جناب عالی که سال ها دبیر شورای عالی امنیت کشور بوده اید چرا شفاف نمی گویید که قوانین نانوشته وی مصوبات نادیده به یک چهارم جمعیت کشور یعنی اهل سنت اجازه داده نمی شود که در مراکز آموزشی ،امنیتی ،نظامی مدیر شوند ،نه رییس دانشگاه ،مدیر کل آموزش وپرورش ،سفیر ،وزیر و….جناب عالی در پاسخ خبرنگار شجاع آقای ورمزیار گفتید سفیر سنی داریم کجاست؟ یا جناب عالی از وزارت خارجه ی خود خبر ندارید یا ما بی خبریم! ولی می دانیم که در کل سفارت خانه های ایران یک ایرانی سنی نیست اما احتمالا شیعه ی معاود باشد! قبل از جنابعالی یک پست تشریفاتی مشاور اهل سنت بود که در زمان جناب عالی برداشته شد. شاید جناب عالی سوگند یاد کرده اید که پاسدار مذهب رسمی باشید اما بدان در نظام عدل الهی ودر محکمه ی وجدان بشری ودر دادگاه قیامت ودر موازین دموکراسی معاصر رعایت حقوق شهروندی وبرآوردن مطالبات اقلیت ها بسیار مهمتر از قوانین موضوعه ی کسانی است که تنها به حزب وگروه خود می اندیشند. امروز انتظار بود کسانی که نام نماینده را یدک می کشند مطالبات مردم را بیان کنند که متاسفانه حتی از نشان دادن تصاویر آنان هم خودداری شد. امید است آقای رییس جمهور در بر گشت به تهران وجلسه هییات دولیت جبران ما فات نمایند ودل خبرنگاران ومردم کوردستان را که رنجید خوش نمایند.اما آنچه که مهم است اهمیتدادن مردم به رای خود می باشد که بدون شرط وبدون تضمین به هرکسی رای ندهند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها